zafar sahbai - Zafar Sahbai

Zafar Sahbai

Jo padha hai use jeena hi nahin hai mumkin Zindagi ko main kitaabon se alag rakhta hoon