farooq shamim - Farooq Shamim

Farooq Shamim

Leher ke saamne saahil ki haqiqat kya hai Jinko jeena hai wo haalaat se darte kab hain